fripuit

Fripuit OÜ toetab alates 2015 aastast FC Otepääd laste võistluskulude katmisel.

Fripuit OÜ metsandussektoris tegutsev ettevõte, kelle põhitegevusaladeks on metsa kasvatamine ja majandamine, metsamaterjali ümbertöötlemine ning saematerjali tootmine.

www.fripuit.ee
Fripuit OÜ