Alustame treeningutega Pühajärve Põhikoolis

Jalgpalliklubi FC Otepää alustab alates 01.oktoobrist jalgpallitreeningute läbiviimist ka Pühajärve Põhikooli lastele. FC Otepää ootab treeningutele 1.-5.klassi lapsi ning lasteaialapsi. Vanematele lastele jätkab treeningute läbiviimist FC Elva.

Peamiseks muudatuse ajendiks on FC Otepää võimekuse kasv ja klubi uus visioon areneda terviklikuks püramiidklubiks, milles on täidetud kõik vanuseastmes alates lasteaialastest kuni täiskasvanuteni. Selle saavutamiseni läheb küll veel aega ca 5 aastat, kuid soovime juba täna tuua kõik Otepää valla jalgpallihuvilised lapsed alates 5.ndast klassist kokku ühte klubisse. Otsus sai teoks FC Elvaga läbi rääkides ja tänu nende mõistvale suhtumisele ning seda kõike piirkondliku jalgpallialast heaolu silmas pidades.

FC Otepää eesmärgiks on Otepää ja selle lähipiirkonnas jalgpalli arendamine ning läbi jalgpalli kohaliku identiteedi edasi kandmine. Alates 01.oktoobrist 2015 töötab klubis 4 palgalist treenerit ning treeningud toimuvad peale Otepää veel ka Valgjärve ja Sangaste vallas.